Partnerstwo na rzecz rodziny

23 października, 2012

21 września br. w naszej bojszowskiej bibliotece, odbyło się II spotkanie partnerów koalicji na rzecz rodziny w Gminie Bojszowy. Tym razem gościliśmy osoby, które bezpośrednio będą współrealizatorami  poszczególnych działań z ramienia danej instytucji:

–  Krystyna Wojtuń, dyrektor Gminnego Przedszkola w Bojszowach

– Marta Panek – bibliotekarka z Gminnego Gimnazjum w Bojszowach

– Bernadetta Skrobol – nauczyciel ze S.P. w Bojszowach

– Marta Kłyk – nauczyciel ze S.P. w Bojszowach

– Sylwia Kozieł- pedagog szkolny ze S.P. w Świerczyńcu

– Ania Radwańska-  bibliotekarka ze S.P. w Świerczyńcu

– Ania Ziomek-Kocek – polonista/bibliotekarz ze S.P. w Międzyrzeczu

– Iwona Torba – GPS

– Klaudia Machulec – pracownik Urzędu Gminy Bojszowy

– Hania Mika – bibliotekarz GBP w Bojszowach/filia nr 1

Tym razem nieobecni byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale to nie przeszkodziło nam w przyjęciu do partnerstwa nieobecnych, ponieważ wyznaczyliśmy tak ważne cele, że naszego GOPS-u nie może zabraknąć we współpracy J. Nad przebiegiem spotkania czuwała oczywiście animatorka – Ala Hałoń

A więc, jakie cele?

– wzmacnianie więzi rodzinnych

– wzmacnianie więzi międzypokoleniowych

– wyrównywanie szans rodzin uboższych

A jakie działania?

– rodzinne czytanie w przedszkolach

-warsztaty integracyjne dla dzieci w wieku szkolnymi i ich dziadków

– pikniki rodzinne (w szkołach i w przedszkolach)

– kurs dla babci i dziadków z obsługi komputera (młodzież)

– latająca Akademia Rodziny (zorganizowane zajęcia dla dziadków opiekujących się wnukami – którzy nie chodzą do przedszkola)

Ponadto wspólnie ustalono, że biblioteka będzie koordynatorem przetwarzania wszystkich informacji na temat wszelkich działań podejmowanych na rzecz gminy Bojszowy i na bieżąco informację będzie umieszczać na swojej stronie Bibliotecznego Ośrodka Komunikacji Społecznej.

Samo spotkanie  – to pasmo niesamowitych pomysłów naszych gości, bardzo radosna i miła atmosfera!