BIBLIOTEKA – od stycznia zmiany w regulaminie

8 grudnia, 2015

BIBLIOTEKA – od stycznia zmiany w regulaminie

Od 9 grudnia biblioteka w Bojszowach będzie nieczynna w związku z przeniesieniem księgozbioru do nowo wyremontowanego lokalu przy
ul. Gościnnej 6. Od stycznia biblioteka zostanie oddana do użytku dla użytkowników w obowiązujących do tej pory godzinach.

Z dniem 1 stycznia 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej będzie obowiązywał nowy regulamin. Dotyczy on głównie użytkowników biblioteki głównej, w której warunkiem korzystania ze zbiorów będzie posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu. Tutaj apelujemy do czytelników, którzy z różnych powodów przetrzymują zaległe książki o ich zwrot, bowiem jest to warunek wydania karty i dalszego korzystania z usług biblioteki.

Z ważniejszych zmian w Regulaminie to takie, że przy zapisie czytelnik uzyskuje hasło dostępu do swojego konta czytelnika on-line. Konto on-line posiada funkcjonalność zdalnej prolongaty, rezerwacji i zamawiania wybranych pozycji, dostęp do historii wypożyczeń oraz możliwość edycji danych teleadresowych. Za kartę jednorazowo pobierana jest opłata: od 17 roku życia – 4 zł, do 16 r.ż – 1 zł. Wydanie duplikatu karty w razie jej zniszczenia lub zagubienia – 10 zł.

Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 35 dni. W uzasadnionych przypadkach limit ten może być zwiększony lub zmniejszony, o czym każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana będzie opłata według obowiązującego. Opłata naliczana osobo od każdej wypożyczonej pozycji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Biblioteka oferuje dostarczenie materiałów bibliotecznych do domu dla czytelników chorych lub niepełnosprawnych.

W Bibliotece, jak w każdej innej instytucji będą respektowane zasady właściwego zachowania, stosowane będą zakazy, takie jak: spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu i tzw. e-papierosów, zakaz wprowadzania zwierząt i rowerów. Użytkownicy każdorazowo będą pozostawiać wierzchnie okrycia, torby, plecaki itp. w szatni lub wydzielonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach dostępny jest w lokalu, a po 1 stycznia również na stronie internetowej www.bibliotek.bojszowy.pl Każdy użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z tym dokumentem, a bibliotekarze na pewno będą służyć pomocą.