DYŻURY EKSPERTA

30 stycznia, 2013

Panie biorące udział w projekcie  „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej” mogą korzystać z konsultacji  on-line z pielęgniarką od 28 stycznia do 1 lutego w godzinach od 17.30 – 19.30 za pośrednictwem komunikatora GG nr 45808837 lub mailowo na adres : zdrowekobiety@gmail.com

Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

„Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspierany przez Global Libaries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.