Ferie w bibliotece!!!

30 stycznia, 2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach

zaprasza wszystkie dzieci, które nie wyjechały na ferie zimowe do wspólnej zabawy.