Franciszkańska koncepcja życia w zgodzie z naturą – zapraszamy na spotkanie!

19 października, 2013

Spotkanie otwarte w bieruńskiej „Jutrzence”

Franciszkańska koncepcja życia w zgodzie z naturą w bieruńskiej „Jutrzence”

Klub Tygodnika Powszechnego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim zaprasza na czwarte już spotkanie otwarte, które tym razem organizuje 25 października (piątek) o godz. 18.00 w Kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu Starym, dzięki uprzejmości dyrekcji Bieruńskiego Ośrodka Kultury.   Prelekcję na temat „Franciszkańska koncepcja życia w zgodzie z naturą” wygłosi ojciec franciszkanin z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach, po której odbędzie dyskusja na powyższy oraz na inne tematy, zgodnie z wolą słuchaczy. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to spotkanie wszystkich chętnych, nie tylko z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, ale także z okolicznych miast i gmin.