Maluch w bibliotece

2 października, 2019

Od 1 października rozpoczęliśmy zajęcia dla dzieci i ich opiekunów w ramach grup zabawowych. Stworzyły się dwie grupy w filii w Bojszowach Nowych i dwie w bibliotece w Bojszowach. Spotykamy się raz w tygodniu. Bawimy się, czytamy, ruszamy się, śpiewamy, śmiejemy się, malujemy 🙂