Maluch w bibliotece i zabawy na śniegu

9 grudnia, 2021

Podczas zajęć maluchy wysłuchały opowiadania pt. Kicia Kocia i zima.
Rzucaliśmy śnieżkami, robiliśmy aniołki, była też zabawa z piosenką z pokazywaniem niektórych słów za pomocą gestów. Podczas zajęć plastycznych maluchy przy pomocy opiekunów malowały śnieg a następnie śnieżynkę używając farb i specjalnych przyborów.