Mobilna biblioteczka-Przebiśnieg

11 marca, 2020

11 marca, podczas zajęć z projektu Moja mała Ojczyzna, maluchy wysłuchały wiersza W. Ścisłowskiego pt. „Przebiśnieg”.
Podczas zabawy ruchowej „Wiosna budzi się” dzieci przy muzyce skakały po kolorowych krążkach, gdy muzyka ucichła słuchały polecenia prowadzącej. Na hasło słonko – dzieci wznosiły ręce w górę, na hasło krople – naśladowały padanie deszczu, na hasło – kwiat – obracały się wokół własnej osi , na hasło wiatr – wymachiwały rękami w górze. Była też nauka piosenki „Wieje wietrzyk…”. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały przebiśnieg.
Dofinansowano ze środków Fundacji BGK