Nowy nr telefonu do naszej przychodni!

14 września, 2012

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje o udostępnieniu dla pacjentów nowego numeru telefonicznego, pod który można dzwonić   w godzinach pracy przychodni, tj. w godzinach 7.30 – 18.00

Nr telefonu: 795120222

Przypomina się pacjentom, że do lekarza POZ można zarejestrować się:

– osobiście w GZOZ w godz. 07.30 – 18.00

– przez osoby trzecie  w GZOZ w godz. 07.30 – 18.00

– telefonicznie w godz. 09.00 – 18.00,

nr tel.: 2189155, 795120222.