Powszechny Spis Rolny

19 listopada, 2020

Szanowni Państwo, z dniem 1 wrześnie 2020 r. rozpoczął się na terenie naszego kraju Powszechny Spis Rolny 2020 – badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś. Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy jego rozwoju są ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.

Urząd Statystyczny w Katowicach jest odpowiedzialny za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa śląskiego.  W związku z powyższym uprzejmie proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej informacji o ww. badaniu. W załączeniu przesyłam ulotkę informacyjną i grafikę. Skuteczna popularyzacja spisu jest sprawą kluczową dla jego ostatecznych wyników. Ponadto informuję, że na stronie https://spisrolny.gon.pl/ zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące trwającego spisu rolnego.