SZKOLENIE

25 września, 2015

Plakat Chachory (2)

Biblioteka bierze udział w projekcie szkoleniowym ” Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych”, który  ma na celu rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy w zakresie nowatorskich form pracy z młodymi czytelnikami, zwłaszcza tymi w wieku 13-25 lat oraz zainspirowanie bibliotekarzy do unowocześniania oferty bibliotecznej o działania wykorzystujące nowe technologie i dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb młodzieży.