Uwaga! Informacja ws. przatargu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Biblioteki…”

11 kwietnia, 2014

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje wyjaśniające (odpowiedzi na pytania) dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z przyłączami na działce nr 759/43/ przy ul. Gościnnej w Bojszowach”, współfinansowanego w ramach  Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”.

znajdują się w zakładce BIP, pod linkiem:

Przetarg nieograniczony „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach”