Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych

26 września, 2018

Program Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów.
Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa. W Krakowie przechowalnia bagażu klik jest zawsze dostępna tutaj.

 


2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach otrzymała w roku 2019 dofinansowanie
w kwocie 5800,00 zł.


2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach otrzymała w roku 2018 dofinansowanie
w kwocie 5800,00 zł.


2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach otrzymała w roku 2017 dofinansowanie
w kwocie 5800,00 zł.


2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach otrzymała w roku 2016 dofinansowanie
w kwocie 7000,00 zł.