Ochrona Danych Osobowych

25 maja, 2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach, ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, którą Pan/Pani podpisał(a),

 

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia zamówienia oraz realizacji umów,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują zapisy umów oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
  • może Pan/Pani skontaktować się z Gminną Biblioteką Publiczną w Bojszowach, w sprawie ochrony danych pod adresem: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl