Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

14 marca, 2011

Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach, ul. Gościnna 6, od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 10.00 – 18.00
Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 10.00 – 18.00

lub wysłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach
ul. Gościnna 6
43-220 Bojszowy
e-mail: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności.