Klub Modelarstwa Lotniczego LOT Bojszowy

13 czerwca, 2011

Klub Modelarstwa Lotnieczego LOT Bojszowy

ul. Gościnna 15

43-220 Bojszowy

 

Władze klubu:

Prezes: Stanisław Biela

Sekretarz : Edmunt Chrobok

Skarbnik : Joanna Niesyto

 

——————————————————————-

 

Klub Modelarstwa Lotniczego LOK Bojszowy został założony

w dniu 20.05.2008 roku przez Komitet Założycielski w składzie:

 

  1. Stanisław Biela – Prezes Klubu,

  2. Edmund Chrobok – Sekretarz Klubu,
  3. Magdalena Jędrzejczak – Skarbnik Klubu,

Członkowie:

Daniel Jędrzejczak, Agnieszka Jędrzejczak, Mateusz Jędrzejczak, Krzysztof Rudecki, Bartłomiej Duczmal, Marcin Waszczuk, Zuzanna Piekorz, Angelika Nowak, Piotr Ryguła, Łukasz Chrobok, Denis Earp 

Działalność Klubu opierała się przede wszystkim na pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną ze szkół podstawowych z Bojszów i Świerczyńca oraz bojszowskiego Gimnazjum. Podstawowymi zajęciami Klubu była działalność polegająca na konstruowaniu zdalnie sterowanych modeli latających, pływających i wyścigowych. Instruktorem dzieci i młodzieży jest pan Edmund Chrobok, z którym dzieci skonstruowały wiele modeli odnosząc liczne sukcesy na zawodach balonowych na ogrzane powietrze, zawodach latawców oraz modeli pływających organizowanych na szczeblu powiatu. W okresie sprawozdawczym nasz Klub był organizatorem Mikołajkowych Zawodów Szybowców Halowych w grudniu 2008 roku oraz Powiatowych Zawodów Balonowych na ogrzane powietrze w marcu 2010 roku. Nasz Klub posiada lotnisko modeli latających usytuowane wzdłuż ul. Gościnnej, które wielkim wysiłkiem członków Klubu, a w szczególności pana E. Chroboka i D. Earpa powstało na nieużytkowanej wydzierżawionej z RSP Bojszowy działce. W czasie ostatniej powodzi lotnisko uległo zalaniu, więc podstawowym celem Klubu będzie przywrócenie go do stanu funkcjonowania. Klub zrzesza obecnie 12 członków, których znaczną część stanowią dzieci. Zajęcia z dziećmi odbywają się w domach prywatnych oraz na lotnisku. Klub czyni starania o stworzenie gminnej modelarni.

 —————————————————————-

Galeria :