Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

30 maja, 2011

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Świętego Jana 41

43-220 Bojszowy

tel. do biura: 32 326 46 46

tel. rejestracja, fax: 32 218 91 55

 

Rejestracja pacjentów: osobista od godziny 7.30 – 12.00,

telefoniczna od godz. 9.00.

Przychodnia czynna codziennie od godz. 7.30 do godz. 18.00 od poniedziałku do piątku.

 

W dni wolne, w święta oraz w dni powszechne w godzinach od 18.00 do 08.00
opiekę nocną i świąteczną pełnią placówki wyznaczone przez NFZ.

Najbliższe placówki to:

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,
ul. Pokoju 17, tel.: 32 3266253
oraz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski w Tychach,
ul. Cicha 27, tel.: 32 7808742

Punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych czynny od wtorku do czwartku w godzinach od 07.30 do 9.00.

————————————————————————–

Wizyty domowe

Pracownicy przychodni (lekarze, pielęgniarki środowiskowe, położna środowiskowa) udzielający świadczeń w domu pacjenta proszą o umożliwienie bezpiecznego zaparkowania samochodu na terenie posesji, tzn. o otwarcie bramy, zamknięcie psa, tak aby pojazd zaparkowany na chodniku nie utrudniał płynności ruchu drogowego.

————————————————————————–

Pamiętaj o karcie czipowej!

Przypomina się pacjentom o konieczności posiadania podczas każdorazowej wizyty w przychodni karty czipowej, tzw. dyskietki oraz dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

W przypadku osób pracujących jest to druk ZUS RMUA.

————————————————————————–

Druk L-4

Dokumentami niezbędnymi do wystawienia druku L-4 jest:

– dokument z nazwą zakładu pracy i prawidłowym NIP-em pracodawcy;

– dowód osobisty.

Prosi się również pacjentów, którzy rejestrują się wcześniej, a potem rezygnują z wizyty o poinformowaniu o tym fakcie przychodni. Pozwoli to na zwolnienie miejsca dla innych chorych i płynne przyjmowanie pacjentów.

 

więcej na :  http://www.bojszowy.pl/pl/5264/0/GZOZ.html