Artyści ludowi

26 maja, 2011

Józef Kłyk

Józef Kłyk urodził się w Bojszowach  w roku 1950.

Jest jednym  z najbardziej oryginalnych amatorów w naszym kraju.

 Trudno jednoznacznie określić jego twórczość.

Znany jest przede wszystkim jako twórca swoistego na skalę kina światowego – śląskiego westernu. 

 

więcej na :  http://www.bojszowy.pl/pl/5327/0/Jozef_Klyk.html