Grupa Zabawowa

1 stycznia, 2014

GRUPA ZABAWOWA:

grupa różnowiekowa dla dzieci od urodzenia do 5 lat,

dzieci przychodzą z rodzicami lub opiekunami,

dzieci bawią się ze sobą, a rodzice uczestniczą w zabawie,

dzieci przebywają w bezpiecznym i inspirującym otoczeniu,

rodzice współtworzą program zajęć,

nad jakością zajęć czuwa specjalista – konsultant