ROZBUDOWA BIBLIOTEKI – POSTĘP PRAC

5 stycznia, 2015

 

PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”
jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.850.000,00 zł na realizację zadania:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z przyłączami na działce nr 849/43/ przy ul. Gościnnej w Bojszowach”, współfinansowanego w  ramach  Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”.

Zapraszamy do galerii:

Przeprowadzka – 23.06.- 04.07.2014r.

Postęp prac budowlanych – lipiec 2014r.

Postęp prac budowlanych – sierpień 2014r.

Postęp prac budowlanych – wrzesień 2014r.

Postęp prac budowlanych – październik 2014r.

Postęp prac budowlanych – listopad 2014r.

Postep prac budowlanych – grudzień 2014.

Postęp prac budowlanych – styczeń 2015r.

Postęp prac budowlanych – luty 2015r.

Postęp prac budowlanych – marzec 2015r.

Postęp prac budowlanych – kwiecień 2015r.

Postęp prac budowlanych – maj 2015r.

Postęp prac budowlanych – czerwiec 2015r.

Postęp prac budowlanych – lipiec 2015r.

Postęp prac budowlanych – wrzesień 2015r.

Postęp prac budowlanych – październik 2015r.

Postęp prac budowlanych – listopad 2015r.

Postęp prac budowlanych – grudzień 2015r.