Historia

14 marca, 2011

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

Czytelnictwo w Bojszowach ma długą i chlubną historię. Już w połowie XIX w. czytano we wsi kalendarze i broszury, przywiezione z Piekar od ks. Alojzego Ficka. W 1885r. źródło podaje, że w Bojszowach jest 12 prenumeratorów „Katolika” – poczytnej gazety wydawanej przez Karola Miarki w Mikołowie. W 1908r. znany działacz narodowy Jan Jęczmyk założył we wsi Koło Towarzystwa Czytelni Ludowych. Prowadził bibliotekę, wypożyczając książki mieszkańcom Bojszów i okolicznych miejscowości.
W okresie przedplebiscytowym czytelnictwo gazet i książek wzrosło. Jakimś potwierdzeniem tego były wyniki plebiscytu, który odbył się w Niedzielę Palmową 20 marca 1921r. Na 887 głosujących 803 opowiedziało się za Polską. W okresie międzywojennym kwitło czytelnictwo prasy katolickiej. Gazety kolportował ks. Józef Grycman. Rozprowadzaniem gazet i poradników gospodarskich zajmował się Franciszek Rogalski.
Powstała pierwsza biblioteka szkolna prowadzona przez kierownika Alfonsa Ryszki. Zalążki Biblioteki Publicznej powstają w 1946 roku. Tworzy ją Jadwiga Hachuła. Pierwszy punkt biblioteczny znajdował sie u „Rogra” – dziś przedszkole. Pierwsza książka wspisana do ksiegi inwentarzowej w 1950 roku to „Stada na dogach” – Awdiejewa. najstarsza książka zapisana do ksiegi inwentarzowej pod numerem 4 to „Rodzina Mianowskich” – Władysława Kowalskiego, zachowana do dziś. W 1950 roku bibliotekę przeniesiono do pomieszczenia prywatnego Jana Żołny na Chmielniku. Placówkę prowadziła Helena Matkowska. Po niej przejmuje bibliotekę Jadwiga Wróbel – obecnie Soblik. Prowadzi ona 5 punktów bibliotecznych. W związku z oddaniem do użytku nowej szkoły w 1956 roku, księgozbiór biblioteki przeniesiono do budznku starej szkoły – obecnie Urzad Gminy. Kierownictwo biblioteki objęła Marta Gondzik, pełniąc tę funkcję aż do 1991 roku. W 1956 roku powstaje Biblioteka Publiczna w Bojszowach.
Po kolejnej reformie administracji państwowej w 1972 roku powstała Gmina Bojszowy. Bibliotekę przeniesiono do strażnicy OSP w Bojszowach. W 1977 r. Bojszowy zostają przyłączone od Tychów Biblioteka stała sie filią nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Ksiegozbiór wrócił do budynku starej szkoły – obecnie Gminy.
W 1991 roku odrodziła się Gmina Bojszowy. W związku z modernizacją starej szkoły na Urząd Gminy, biblioteka zostaje przeniesiona po raz kolejny, tym razem do Ośrodka Katechetycznego przy probostwie. Bibliotekarzem zostaje Urszula Urbańczyk, prowadząc bibliotekę w Bojszowach oraz filię w Nowych Bojszowach. Po przejściu Urszuli Urbańczyk na urlop wychowawczy w 1993r. Bibliotekę przejmuje Aniela Niemiec a filię Krystyna Bednorz.
W dniach 12 -29 kwietnia ma miejsce zmiana lokalu Filii w Bojszowach Nowych. Dzięki przychylności ówczesnego Przewodniczącego Rady Gminy a obecnego Wójta pana Henryka Utraty biblioteka otrzymuje pomieszczenie w nowobudowanym budynku OSP. W 1993 r. ogłoszono apel do mieszkańców gminy pod hasłem „Biblioteka potrzebuje książek” wystosowany przez Przewodniczącego Rady Kultury – Alojzego Lysko i bibliotekarki. W kwietniu 1994 r. biblioteka bojszowska zostaje przeniesiona do domu sportowca. W 1995 r. w GBP w Bojszowach odbyło się spotkanie z najaktywniejszymi czytelnikami z całej gminy. Od lipca 1996 r. Filia w Bojszowach Nowych czynna jest w pełnym wymiarze czasu. Prowadzenie biblioteki przejęła Hanna Bednorz-obecnie Mika. 22 października 1996 r. świętowaliśmy 45 i 40 lecie bibliotek na sali OSP Bojszowy Nowe. W maju 2000 r. stanowisko kierownika GBP powierzono Hannie Mika. We wrześniu w Międzyrzeczu otworzono punkt biblioteczny w budynku SP, który prowadziła pani Urszula Urbańczyk a od 2001 prowadzi go pani Beata Bednorz. W maju 2001 roku świętowaliśmy 50 i 45 lecie bibliotek na sali OSP Bojszowy.
W 2004 r. w myśl ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przekształcono GBP w Bojszowach w instytucję kultury. Odtąd biblioteka stała się samodzielną jednostką, której organizatorem w dalszym ciągu jest Urząd Gminy. Biblioteka nie zmieniła kierunku swojej działalności, ale go poszerzyła. Od 1 lutego 2004 r. funkcję dyrektora GBP objęła pani Izabela Wróbel – obecnie Piętka.
acheter zopiclone sur internet
imovane acheter en ligne