OBYWATEL IT

7 stycznia, 2019

Grantobiorca: Gmina Bojszowy

Tytuł projektu: „Przyjemnie z pożytecznym – zajęcia komputerowe dla dorosłych”

Wartość projektu: 22.400,00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach

Nazwa modułu: Działam w sieciach społecznościowych

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. III oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.