Program Rozwoju Bibliotek – szkolenia dla bibliotekarzy!

8 grudnia, 2011

Bibliotekarze naszych bibliotek i „przyjaciel” naszych placówek Michał Krzyżowski, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odbyli już drugie szkolenie z Planowania Pracy Biblioteki. Poznaliśmy już między innymi metody badania potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej, analizę SWOT jako narzędzie do oceny stanu biblioteki i potencjału rozwojowego.

Szkolenia prowadzą trenerzy ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL).

Zapraszamy do galerii!