100-lecie chóru Jutrzenka – regulamin konkursu

25 marca, 2013

Chór Parafialny „Jutrzenka” w Bojszowach przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej

 w Bojszowach organizuje konkurs z okazji 100-lecia istnienia chóru. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

z okazji 100-lecia istnienia Chóru Parafialnego

                                             „Jutrzenka” w Bojszowach

I.                   Organizatorzy

1.      Konkurs organizowany jest przez Chór Parafialny „Jutrzenka” przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.

 II.                  Uczestnictwo w Konkursie

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bojszowy.

2.      Do konkursu zapraszamy trzech uczniów z każdej szkoły, którzy indywidualnie wezmą udział w finale konkursu.

III.              Harmonogram Konkursu

1.    Eliminacje szkolne odbędą się w każdej ze szkół w dniu 14 maja 2013 r.

2        Finał konkursu odbędzie się w dniu  21 maja 2013 r. o godz. 10:00  w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach, ul. Gościnna 6.

 IV.                 Zasady Konkursu

1.    Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował materiały, które organizator  dostarczy do każdej szkoły.

2.   Dyrektor szkoły wytypuje nauczyciela, który zajmie się organizacją eliminacji szkolnych.

3.   Pytania i inne rekwizyty potrzebne w czasie przebiegu konkursu przygotuje organizator konkursu.

4.   Podczas finału obowiązywać będą m.in. pytania testowe, pytania otwarte, zadania z  rekwizytami.

5.   Zwycięzców  wyłoni jury, po podliczeniu punktacji za wszystkie zadania.

V.                   Nagrody

1.      Dla każdego uczestnika  finału przewidziano nagrodę rzeczową.

2.      Finalista konkursu (I miejsce) – otrzyma  voucher na pobyt weekendowy dla 2 osób w dowolnie wybranym górskim ośrodku Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o. o. w Tychach.

3.      Uczniowie i szkoła otrzymają stosowne dyplomy i pamiątkowe medale.

 VI.                 Komisja Konkursowa przebiegu finału konkursu

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury Konkursu.

2. W skład komisji wchodzą:

  • Dorota Wrobel
  • Robert Koźbiał
  • Augustyn Czarnynoga
  • Hanna Mika
  • Wiesława Król

3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu

b) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.

 VII.              Postanowienia końcowe

1.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

2.      Ewentualne zmiany zostają umieszczone na stronie www.biblioteka.bojszowy.pl

3.      Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie

www.biblioteka.bojszowy.pl

4.      Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.