Agnieszka Frączek w naszej bibliotece!

6 października, 2013


3 października mieliśmy przyjemność gościć w naszej bibliotece Panią Agnieszkę Frączek – autorkę książek i opowiadańdla dzieci. Spotkanie z uczniami klas III i II c S.P. w Bojszowach było godzinną nauką o języku polskim w bardzo wesołej i „rozbrykanej” jak podsumowała Pani Agnieszka, formie.

 

Spotkania z uczniami to wesołe lekcje języka polskiego. Autorka tłumaczy, posługując się żartobliwymi przykładami, czym są frazeologizmy i przysłowia, wskazuje różnice między nimi. Wspólnie z dziećmi poszukuje wyrazów wieloznacznych. A przede wszystkim tropi byki, czyli te najczęściej (i te trochę rzadziej) popełniane błędy językowe. Wpuszcza słuchaczy w maliny, nabija w butelkę i wyprowadza w pole. A wszystko po to, by zachęcić do większej dbałości o polszczyznę, uwrażliwiać na nią, przekonać, że choć język polski znamy najlepiej ze wszystkich języków świata, to wiedzę o nim warto wciąż pogłębiać. Bo kto się nigdy nie zastanawiał, która z form jest prawidłowa: 10 deko czy 10 deka? Wymyśleć czy wymyślić? Kto nie słyszał (błędnych!) zwrotów: w każdym bądź razie, cofać się do tyłu czy półtorej miesiąca? Komu nie zdarzyło się powiedzieć: włanczam albo poprosić: ubierz buty?

Tę poważną wiedzę autorka ilustruje (pozornie!) niepoważnymi wierszami. Chętnie też odpowiada na wszystkie pytania – czy to związane z pracą pisarza, czy dotyczące zawiłości polszczyzny” źródłohttp://www.wyd-literatura.com.pl/opisy/agnieszka-fraczek/