AKADEMIA ZABAWY – zapisy

29 lipca, 2015

az     „Do zabawy potrzebny miły towarzysz
              i natchnienie, więc swoboda”

Jedyne w powiecie bieruńsko-lędzińskim bezpłatne zajęcia edukacyjno – adaptacyjne w bibliotece dla dzieci (2-4 letnich) i ich      rodziców /opiekunów

Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami 9 (Filia)
i 10 (Centrala) września 15 r., godz. 10.00 w bibliotekach.

Rozpoczynamy 16 (Filia) i 17 (Centrala) września
(raz w tygodniu).
Przyjmujemy zapisy na rok 2015/2016

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bojszowach
tel. 571 240 360

Filia nr 1 w Bojszowach Nowych
tel. 32/ 218-94-38