Badam się, więc mam pewność!

7 marca, 2014

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach pełniący rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy na terenie województwa śląskiego informuje, iż na wyżej stronach internetowych www.raksutka.org, www.rakszyjki.org znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje dla kobiet i świadczeniodawców Programu oraz dane adresowe Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Koniecznie zajrzyj TUTAJ:

APEL

 

 

APEL

Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego

Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz 

Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE
BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi
www.raksutka.org
e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl
tel. 32 278 96 73
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy
www.rakszyjki.org
e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl
tel. 32 278 97 58

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach pełniący rolę
Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne programy wczesnego wykrywania
raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy na terenie
województwa śląskiego informuje, iż na wyżej wymienionych stronach internetowych
znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje dla kobiet i świadczeniodawców Programu
oraz dane adresowe Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Na stronach tych pod hasłem Gdzie się badać? zamieszczono listę adresów i telefonów do
świadczeniodawców z województwa śląskiego, którzy wykonują bezpłatne badania
mammograficzne i cytologiczne w ramach umów podpisanych z NFZ.

W Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i w Gminnej Bibliotece Publicznejw Bojszowach można otrzymać bezpłatne ulotki
i kalendarzyki informujące o Programie.

APEL