Biblioteka+

26 października, 2012

Unowocześnienie polskich gminnych bibliotek publicznych nie jest możliwe bez uzyskania przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. W tym celu stworzony został program szkoleniowy obejmujący między innymi szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi.

Do Programu „Biblioteka+” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Książki zakwalif

ikowała się nasza biblioteka wraz z Filią w Bojszowach Nowych.

Nasi bibliotekarze skorzystali z w/w szkoleń i w dniu 19 października odebrali certyfikaty ich ukończenia 🙂

 

 

Bibliotekarka Hania Mika odbiera certyfikat od Pani Magdaleny Madejskiej, koordynatora Programu z ramienia Biblioteki Śląskiej