Archive for the ‘Niusy BOKS’ Category

Bezpieczne wakacje 2021

8 lipca, 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

30 czerwca, 2021

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Powszechny Spis Rolny

19 listopada, 2020

Szanowni Państwo, z dniem 1 wrześnie 2020 r. rozpoczął się na terenie naszego kraju Powszechny Spis Rolny 2020 – badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś. Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy jego rozwoju są ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.

Urząd Statystyczny w Katowicach jest odpowiedzialny za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa śląskiego.  W związku z powyższym uprzejmie proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej informacji o ww. badaniu. W załączeniu przesyłam ulotkę informacyjną i grafikę. Skuteczna popularyzacja spisu jest sprawą kluczową dla jego ostatecznych wyników. Ponadto informuję, że na stronie https://spisrolny.gon.pl/ zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące trwającego spisu rolnego.

Gminne Kolędowanie

25 listopada, 2019

Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem!! Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

16 kwietnia, 2019

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

NA SPOTKANIE AUTORSKIE

Z MARKIEM SZOŁTYSKIEM!

 

Bach, Beethoven i inne chłopaki … Zapraszamy na spotkanie!

3 kwietnia, 2019

Serdecznie zapraszamy!!!

3 stycznia, 2019

 

Serdecznie zapraszamy na koncert!!! (Bezpłatne bilety)

24 października, 2018

ZAPRASZAMY NA GMINNE DOŻYNKI!!!

26 lipca, 2018

Zapraszamy na kabaret i koncert!!!

15 listopada, 2017