EDICUS – szkoła policealna i LO w Tychach.

8 lipca, 2013

Szkoła EDICUS w Tychach jest Bezpłatną Policealną Szkołą kształcącą w trybie zaocznym dla Dorosłych z  wykształceniem średnim. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i działa w oparciu o program Ministerstwa Edukacji Narodowej, co umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Bezpłatne kierunki w których kształcimy:

 • Florysta
 • Technik BHP
 • Technik Geodeta
 • Technik Informatyk
 • Technik Administracji
 • Technik Rachunkowości

Kierunki w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 • Technik Logistyk
 • Technik Ekonomista
 • Technik Budownictwa
 • Technik Prac Biurowych
 • Technik Technologii Drewna
 • Technik Organizacji Reklamy
 • Technik Obsługi Turystycznej
 • Technik Architektury Krajobrazu

Szkoła Edicus w Tychach otrzymała certyfikat „SZKOŁA GODNA POLECENIA”

Adres:

ul. Batorego 18, 43-100 Tychy

Tel. 32 780 29 99