Efekty pierwszych warsztatów fotograficznych…

10 kwietnia, 2013

Prezentujemy namiastkę efektów warsztató fotograficznych prowadzonych  w ramach projektu „Magia słowa, czar obiektywu, realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczn w Bojszowach, w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek” Konkurs „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

„Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspierany przez Global Libaries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”