Ferie w bibliotece – zapraszamy wszystkie dzieci!

3 lutego, 2013

Ferie tuż, tuż… Nie masz planów przyjdź do biblioteki!

Centrala – Biblioteka w Bojszowach

ul. Gościnna 6

 

 

Filia nr 1 w Bojszowach Nowych

ul. Ruchu Oporu 100