Gdzie są chłopcy z tamtych lat…

14 maja, 2014

130754_wystawaGdzie są chłopcy z tamtych lat?” – wystawa starej fotografii

W tym roku mija setna rocznica wybuchu I wojny światowej 1914-1918. Z tej okazji w Gminnym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach będzie zorganizowana wystawa starej fotografii pt. „Gdzie są chłopcy z tamtych lat?” poświecona 120 poległym na tej wojnie mieszkańcom obecnej gminy

 

W związku z tym serdecznie prosimy mieszkańców o dostarczanie do Urzędu Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35 (pokój nr 8) zdjęć z okresu tej wojny, a szczególnie portretów (podobizn) tych, którzy na tej wojnie utracili życie. Zdjęcia będą na miejscu skanowane i zwracane. Dla osób, które dostarczą najcenniejsze pamiątki Wójt Gminy ufunduje nagrody, które będą wręczone w dniu otwarcia wystawy. Termin dostarczenia zdjęć – do końca maja br.
Wystaw będzie naszym znakiem pamięci o młodym życiu, które tu zaistniało, a marnie zgasło daleko od rodzinnych stron, będzie też skromnym hołdem dla tych, którym historia odmówiła pamiątkowej tablicy i spiżowego pomnika.