„Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach oraz 55-lecia Filii nr 1 w Bojszowach Nowych”

15 listopada, 2011

“Biblioteka to przybytek na ścieżce otwarty, zapraszający każdego w progi.

„Wejdź gościu i stań się przyjacielem.”- słowami Jana Wiktora Hanna Mika i Izabela Piętka przywitały blisko 130 Gości, którzy przybyli na Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach oraz 55-lecia Filii nr 1 w Bojszowach Nowych.

 

Wśród Gości powitano władze naszej gminy z Panem Wójtem Henrykiem Utratą, przewodniczącym Rady  Markiem Kumorem i radnymi Antonim Wilczkiem, Andrzejem Rokowskim, Szymonem Gruszką i Grzegorzem Gwoździem, powitano również władze Biblioteki Śląskiej z Dyrektorem profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym Janem Malickim, Panią Dyrektor do spraw bibliotek samorządowych Marią Gutowską i instruktorem Ryszardem Latuskiem.

 

Wśród Gości nie zabrakło dyrektorów i przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz dyrektorów bibliotek z powiatu bieruńsko-ledzińskiego, (Pani Jadwigi Mikunda, Marii Kobiela, Małgorzaty Janota).  Ponadto dyrektorów bibliotek uczestniczących wspólnie z naszą biblioteką w I edycji Programu Rozwoju Bibliotek Panią Łucję Hajduk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu, Panią Magdalenę Kocimia z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, Pana Marcina Wajszczyka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

Szczególnie gorąco powitano byłych pracowników oraz  blisko 80 czytelników naszych bibliotek, którzy przybyli na uroczystość.

Następnie grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach wystąpiła z przedstawieniem teatralnym pt.”Ciasto z jagodami”, opowiadające o skrzatach i duchach grasujących niegdyś w bojszowskich lasach. Dzieci zostały przygotowane przez nauczycielki ze S.P. w Bojszowach p. Bernadettę Skrobol i Joannę Hoffman oraz Izabelę Piętka z GBP w Bojszowach.

Po udanym, zabawnym  przedstawieniu zaproszono Gości na obiad, następnie przedstawiono historię naszych bibliotek, podczas której bardzo wzruszającym momentem była chwila spontanicznych owacji dla Pani Marty Gondzik (pracownicy biblioteki z 40 letnim stażem), która niestety nie mogła w tym dniu być z nami.

 

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla wszystkich którzy wspierają działania biblioteki. Przede wszystkim dla władz naszej gminy, dyrektorów szkół, przedszkola. Oczywiście  chwila podziękowań dla bibliotekarek, które pracowały w naszych bibliotekach była wyjątkowo emocjonująca – czytelnicy obecni na sali obdarowali Panie szczególnie serdecznymi i ciepłymi brawami Panie: Anielę Niemiec, Krystynę Bednorz, Marię Kostka, Urszuęa Urbańczyk, Teresę Bartas, Genowefę Kuźnik, Łucję Cichy.

W tym miejscu również dyrektor biblioteki Izabela Piętka przyjęła moc gratulacji i życzeń  od przybyłych Gości – wójta Henryka Utrat, dyrektora Biblioteki Śląskiej profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Jana Malickiego oraz od dyrektorów szkół, przedszkola i dyrektorów bibliotek, którzy również byli obecni na uroczystości.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie nagród dzieciom, które zwyciężyły, bądź zostały wyróżnione w konkursie  zorganizowanym  przez bibliotekę z okazji Jubileuszu dla uczniów Szkół Podstawowych, pt. ”Słowniczek gwary śląskiej”. Owocem konkursu jest blisko 40 prac-słowniczków, bogato ilustrowanych z wyjaśnieniem najpopularniejszych słów, a nawet zwrotów śląskich. Przewodniczący Jury konkursu,  Alojzy Lysko był pod wrażeniem pracy jaką uczniowie włożyli w wykonanie tak ciekawych słowników.

Kolejnym punktem programu był koncert kwartetu smyczkowego z zespołu kameralnego „Ponticielo”, który swoim repertuarem rozrywkowym wywarł ogromne wrażenie na Gościach, tak miłą do tej pory atmosferę jeszcze ocieplił cudownymi dźwiękami smyczków.

Na samo zakończenie uroczystości rozdano dyplomy i pamiątkowe długopisy wszystkim zaproszonym czytelnikom. I w tak bardzo optymistycznym akcentem pożegnano się z wszystkimi Gośćmi, którzy uczcili wspólnie Jubileusz naszych bibliotek.

Zapraszamy do galerii!!!