Koalicja na rzecz rodziny

23 maja, 2012

I spotkanie partnerskie na rzecz rodziny w gminie Bojszowy.

21 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach spotkali się, przedstawiciele Urzędu Gminy, szkół,  przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej, GPS-u, celem omówienia partnerstwa na rzecz rodziny w gminie Bojszowy.  Oczywiście na spotkanie przybyła również animatorka Alicja Hałoń ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, która czuwała nad przebiegiem spotkania.

        Jak się okazało rodzina to bardzo ważna instytucja dla zaproszonych gości,   krótka prezentacja przedstawiona przez dyrektora  biblioteki na temat ważności wzmacniania więzi rodzinnych była dla każdego tak oczywista i tak zrozumiała, że nie trzeba było nikogo przekonywać  do wspólnego działania.

  Spotkanie zaowocowało wytyczeniem celu działań partnerstwa, którego podstawą jest   wzmacnianie więzi rodzinnych

   Ponadto ustalono, że biblioteka będzie koordynatorem przetwarzania informacji na temat wszelkich działań podejmowanych na rzecz rodziny w gminie Bojszowy i na bieżąco informację będzie umieszczać na swojej stronie internetowej Bibliotecznego Ośrodka Komunikacji Społecznej.

Już 24 maja pierwsze działanie na rzecz rodziny we współpracy z przedszkolem!