Latający socjologowie w naszej bibliotece.

11 kwietnia, 2013

 

Pracownicy biblioteki w dniach od 8 – 10 kwietnia brali udział w szkoleniu w  ramach projektu Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie. Do naszej biblioteki przyjechali z wizytą Latający socjologowie Zuza i Adam. W trakcie swojego pobytu wspólnie z bibliotekarzami przeprowadzili działanie społeczno-kulturalne czyli  krótką akcję badawczą. Bibliotekarze skorzystali ze wsparcia socjologów i przeprowadzili „sondę balonową” w bojszowskim gimnazjum. Zanim do tego doszło w pierwszym dniu szkolenia wspólnie zastanawialiśmy się nad potrzebami młodzieży. W godzinach popołudniowych spotkaliśmy się z gimnazjalistami w klubie młodzieżowym w Bojszowach. Poinformowaliśmy ich o naszej sondzie, która odbyła się w gimnazjum podczas dwóch przerw. Sonda balonowa polegała na tym, że chętni uczniowie pisali na balonie odpowiedz na pytanie : „Co lubię robić”, a następnie Zuzanna- latająca socjolożka uwieczniała odpowiedz na fotografii. Popołudniem spotkaliśmy się z przedstawicielami naszej młodzieży w Bibliotece i podczas warsztatów zebraliśmy trochę informacji o tym, czym interesuje i zajmuje się młodzież w Bojszowach .Na trzeci dzień szkolenia  zaprosiliśmy do biblioteki młodzież, która brała udział w sondzie. Podczas spotkania obejrzeliśmy prezentację i filmy przygotowane przez Zuzannę i Adama. Spędziliśmy razem czas na świetnej zabawie.. Młodzież, swoje propozycje działań biblioteki umieściła na tak zwanej sondzie sznurkowej.

Podsumowując: „Przyjdź. Zobacz. Zrób” i „Freezby – to nasz wspólny plan na przyszłość… , ale o tym wkrótce.

Dzięki projektowi  bibliotekarze :

    – mogli  czerpać bezpośrednio z wiedzy i doświadczenia latających socjologów

     poznali metody pracy animatora kultury,

    – zdobyli proste i użyteczne sposoby na to jak rozpoznawać potrzeby mieszkańców,

    – pogłębili  swoją wiedzę o możliwościach wykorzystania mediów cyfrowych w działaniach społeczno-kulturalnych,

   – otrzymali Księgę Dobrych Pomysłów pełną gotowych scenariuszy działań animacyjnych i badawczych,

     dostali solidną dawkę dobrej energii i motywacji!

Dziękujemy!!!

„Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspierany przez Global Libaries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”

Zapraszamy do galerii!!

Szkolimy się.

Przygotowania do balonowej sondy.

Wow! Udało się! Są chętni!

A tu spotykamy się z młodzieżą.

Wielki Happening!!! Podsumowanie szkolenia.