„Magia słowa, czar obiektywu” – ruszyła realizacja konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”

25 lutego, 2013

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt „Magia słowa, czar obiektywu”, realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojszowach, w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – rozpoczęty!

W ramach projektu grupa naszej bojszowskiej młodzieży która weźmie udział w warsztatach dziennikarskich i fotograficznych, 23 lutego rozpoczęła przygodę warsztatami integracyjnymi.

Młodzież pełna wrażeń i optymizmu … i bardzo zadowolona! Zapraszamy do fotorelacji!