Ogłoszono przetarg na przebudowę i rozbudowę Biblioteki

19 marca, 2014

Ogłoszono przetarg

Bojszowy: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek
Numer ogłoszenia: 91734 – 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

Informacja:

https://biblioteka.bojszowy.pl/bip/przetargi-3/