Owieczki

23 marca, 2016

3  23 marca zajęcia w Akademii rozpoczęły się od wspólnej zabawy. Następnie maluchy wysłuchały opowiadania U. Kozłowskiej pt. ”O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach” . Opisały też co dzieje się na obrazki i odgadywały odgłosy zwierząt. W tym celu wykorzystano grę „Bim-bom”. Była też zabawa naśladowcza, podczas której dzieci wydawały odgłosy oglądanych zwierząt. Maluch dokonały też klasyfikacji zwierząt na domowe, leśne i egzotyczne. Zajęcia zakończyły się wykonaniem owieczki.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI!!!

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18