PANI MECENAS CZYTA DZIECIOM!

2 czerwca, 2015

2 czerwca br.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach
w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
gościliśmy Panią mecenas Magdalenę Malinowską.
Uczniowie kl. IIb i IIIb S.P. w Bojszowach wysłuchali opowiadania „Maciejka” R. Piątkowskiej oraz „Tajemnica” W. Widłaka.
Po czytaniu nagrodzono dzieci, które prawidłowo odpowiedziały
na pytania dotyczące czytanego tekstu.
Była także okazja do rozmowy.

 

Zapraszamy do fotorelacji!!!

CPCzDz 034

CPCzDz 036

CPCzDz 003

CPCzDz 011

CPCzDz 013

CPCzDz 015

CPCzDz 018