Podsumowanie wystawy

1 marca, 2013

28 lutego był ostatnim dniem wystawy w naszej bibliotece z okazji 140 rocznicy urodzin Emanuela Biskupka – założyciela Śląskiego Związku Pszczelarzy. Z tej własnie okazji odbyło się uroczyste podsumowanie wystawy, na które zaproszenie przyjęli znakomici Goście: Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata, Pani Sekretarz Longina Giedwiłło, Dyrektorzy szkół i przedszkola, Pan Alojzy Lysko, radny Pan Henryk Kostyra pszczelarze ze związku  „Koło Bojszowy” , przedstawieciele pszczelarzy z Kaczyc. Uroczystości przewodniczył Pan Kazimierz Wiśniowski, który razem ze swoją żoną Panią Jadwigą Wiśniowską  przeprowadzili szereg spotkań- prelekcji dla dzieci na temat pszczelarstwa.