Powiat zaprasza do udziału w projekcie!

6 września, 2014

ulotka na wwwOkręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach od grudnia 2013 roku realizuje projekt „Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

 

Projekt kierowany jest do osób dorosłych (w wieku 18-64), które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych bądź edukacyjnych, diagnozy potrzeb, wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej – bez względu na posiadane wykształcenie czy status na rynku pracy. W projekcie mogą więc uczestniczyć zarówno osoby pracujące, bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia (np. uczniowie).

 

W ramach projektu oferujemy profesjonalne doradztwo zawodowe i edukacyjne, prowadzone przez najlepszych specjalistów w kraju (tzw. brokerów) w formie spotkań indywidualnych (średnio 3,5 godziny) oraz grupowych.

 

Spotkania z brokerami zawodowymi, specjalistami od rynku pracy i zatrudnienia, pozwolą uczestnikom na określenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, wyznaczenie predyspozycji zawodowych, optymalnego kierunku kształcenia, ścieżek rozwoju osobistego. Brokerzy zawodowi w oparciu o specjalistyczne metody będą w stanie pomóc uczestnikom w wyborze najbardziej odpowiedniej dla nich ścieżki edukacyjnej, jak również będą monitorować dalsze postępy i pomagać w uzyskaniu pożądanych kwalifikacji.

 

W szczególności projekt kierowany jest do osób młodych (pracujących lub uczących się) szukających drogi dalszego rozwoju zawodowego, pragnących we właściwy sposób określić swoje kompetencje kluczowe, aspiracje, i cele życiowe, tak by studiować i pracować w zawodzie dającym osobistą satysfakcję i realizację.

 

W ramach zajęć odbędą się również dwudniowe warsztaty kształtowania umiejętności miękkich realizowane w formie doradztwa grupowego. Tematyka (2 dni x 7 godz.) obejmie przede wszystkim kształtowanie umiejętności miękkich: integrację, inspirację, aspiracje, preferencje zawodowe, zwiększenie wewnętrznej motywacji, skuteczności i predyspozycji osobistych, kształtowanie postaw proaktywnych, poznanie skutecznych technik planowania.

 

W ramach projektu oferujemy również kompleksową informację dotyczącą rynku edukacyjnego i szkoleniowego – w zakresie podnoszenia własnej kompetencji i kwalifikacji, w tym dostęp do portalu edukacyjnego, możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych i innych jednostek edukacyjno-szkoleniowych (Targi Edukacji – czerwiec 2015), bezpłatne materiały i biuletyny informacyjne, dostęp do baz danych informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, aktualnych naborach, instytucjach szkoleniowych, placówkach kształcenia ustawicznego etc.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny – projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym – do k. czerwca 2015 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

Wnioski aplikacyjne można pobrać ze strony www.edukacja365.pl

 

 

Szczegółowych informacji udziela beneficjent projektu: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 42 p 331, tel. 32 327 72 77. Biuro projektu: ul. Lędzińska 24/101, Lędziny, tel. kom. 796 119 010; e-mail: doradztwo@izba.tychy.pl.