Projekt zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

26 stycznia, 2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach otrzymała grant w wysokości 500,00 zł na realizację projektu „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”, który prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

W ramach projektu w dniu 25 stycznia zorganizowano prelekcję dla mieszkańców gminy „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach nowotworowych”, którą poprowadziła Pani Beata Jańczyk pielęgniarka oddziałowa ze Szpitala Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. W czasie prelekcji uczestniczki spotkania dowiedziały się o profilaktyce zdrowia w chorobach nowotworowych, miały okazję do swobodnych rozmów, wymiany zdań, dyskusji. Ponadto uczestniczki w przyszłości  mają szansę na prywatne konsultacje telefoniczne lub mailowe z prowadzącą spotkanie pielęgniarką.

„Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspierany przez Global Libaries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”