Przychodnia informuje – PILNE!

17 czerwca, 2011

 

Uwaga !!!

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

 prosi osoby, do których wysłano pisma informujące o wykreśleniu z listy pacjentów o pilny kontakt.

Przychodnie i poradnie nie mają żadnego wpływu na taką sytuację – jest to wynik weryfikacji prowadzonej przez NFZ. W trosce o dobro tych osób, prosimy o dostarczenie do naszego zakładu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, np. druk RMUA, legitymację emeryta, rencisty, co spowoduje odblokowanie karty oraz o złożenie nowej deklaracji wyboru lekarza POZ. Brak aktywnej karty ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje naliczeniem odpłatności za pobyt w szpitalu, za wizytę u lekarza, a także pełną odpłatnością za przepisane przez lekarza recepty. Prosimy te osoby o jak najszybsze wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.