Słońce i księżyc

26 kwietnia, 2016

2  26 kwietnia zajęcia w Akademii rozpoczęły się od wspólnej zabawy. W dalszej części spotkania dzieci  wysłuchały wiersza J. Święcickiej pt. „Słońce”. Rozmawialiśmy o czynnościach, które wykonuje się w  dzień i w nocy i o tym, jak wygląda ziemia w tym czasie. Dzieci zobaczyły też jaki kształt może mieć  księżyc. Następnie maluchy zostały podzielone na dwie grupy – słoneczka i księżyce. Grupa słoneczek  otrzymała żółte szarfy, a księżyce niebieskie. Przy pomocy chusty animacyjnej dzieci maszerowały w kole  razem z opiekunami, a na hasło słoneczka lub księżyce maluchy wchodziły pod chustę. Druga zabawa  polegała na tym, że dzieci i opiekunowie musieli tak poruszać chustą, aby żółta piłeczka (słońce) wypadła  przez otwór na środku. Podczas zajęć plastycznych najmłodsi przy pomocy dorosłych malowali słońce z  chmurkami i księżyc z gwiazdami.

 

ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI !!!

 

1

4

3

5

5

6

7

8

9

10

11

13

14