Spotkanie konsultacyjne dot. opracowanej strategii obszarów wiejskiech na lata 2016-2023.

16 września, 2015

plkat