Warsztaty dziennikarskie i fotograficzne – zapraszamy młodzież!

3 lutego, 2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zaprasza na warsztaty!

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.