Wystawa pokonkursowa „Zdrowo żyć, czyli jak…?”

23 maja, 2012

Sedecznie zapraszamy na wystawę prac plastycznych,

 które wzięły udział w konkursie

 „Zdrowo żyć, czyli jak…?” (NO PROMIL – NO PROBLEM).

Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojszowach, 

a wystawa oczywiście w naszej bibliotece!

Serdecznie zapraszamy!